Skip to content


Metody kształtowania łuków rurowych cz.III: Łuki segmentowe wg KER-79/2.02

Opisane we wcześniejszych wpisach metody kształtowania łuków rurowych nie byłyby kompletne gdybyśmy nie dodali jeszcze jednej coraz rzadziej stosowanej w energetyce metody. Chodzi oczywiście o wytwarzanie kolan segmentowych, które w zasadzie zostały wyparte przez łuki hamburskie wykonywane wg DIN 2605 oraz popularne  Łuki LR i SR wg ANSI B16.9. Niemniej jednak czujemy się w obowiązku, by choć kilka słów o łukach segmentowych napisać.

Technologię produkcji kolan segmentowych charakteryzuje szczegółowo branżowa norma KER-79/2.02. Niestety jak w przypadku szeregu innych rozwiązań opisywanych na kartach KER -dotyczących chociażby produkcji zawieszeń rurociągów – są to coraz bardziej spychane w niepamięć projektantów nitek rurociągowych normy, które zastępują kilka razy droższe produkty z europy zachodniej. Wróćmy jednak do samych łuków segmentowych. Mogą one być wykorzystywane do zabudowy w rurociągach pary, wody i innych czynników obojętnych. Obliczenia zamieszczone na kartach KER-u wskazują na możliwość stosowania łuków segmentowych dla ciśnień nominalnych od 0.25MPa do 2,5MPa. Łuki te mogą być wytwarzane o kątach środkowych równych 45 , 60 oraz 90. Zgodnie ze wspomnianą już kilkukrotnie normą łuki segmentowe wykonuje się rur stalowych bez szwu dla średnic z przedziału 108,0 – 508,0 mm lub z rur stalowych ze szwem wzdłużnym w zakresie średnic od 508,0 do 2020 mm. Zalecane jest jednak, by dla średnic do 508,0 mm łuki segmentowe stanowiły jedynie rozwiązanie doraźne w stosunku do łuków hamburskich wg DIN 2605, łuków wg ANSI B16.9 lub łuków gładkich wg KER-80/2.05. Łuki segmentowe wg KER-79/2.02 wytwarza się dla promieni R=1 D nom oraz 1,5 D nom, ponadto w zależności od wykonania na łuki segmentowe pełne typu “A” oraz łuki segmentowe niepełne typu “B”.

KER-79/2.02 Luki segmentowe

KER-79/2.02 Luki segmentowe

Łuki segmentowe mogą być wytwarzane z następujących gatunków blach lub rur:

S235J, St37.0, St45.8, P265GH, 15Mo3 , 16Mo3 oraz innych zalecanych przez projektanta instalacji.

Postanowiliśmy przy tej okazji przedstawić Państwu rozwiązania dotyczące montażu łuków segmentowych, a a także kolan hamburskich wg DIN 2605 oraz Łuków wg ANSI B16.9 w newralgicznych miejscach rurociągu, w którym powstają naprężenia i konieczne jest zastosowanie właściwych podparć lub stóp. Poniższe rysunki mają jedynie charakter informacyjny, szczegółowe opisy pojawią się w terminie późniejszym.

Łuki segmentowe, kolana hamburskie oraz kolana wg ANSI B16.9 mogą opierane o następujące rodzaje zamocowań rurociągów:

Stopy łuków segmentowych wg KER-76/4.22

 Stopy Luków segmentowych wg KER-76/4.22

Stopy Luków segmentowych wg KER-76/4.22

Podparcia ślizgowe łuków segmentowych wg KER-76/4.13

Podparcia ślizgowe łuków segmentowych wg KER-76/4.13

Podparcia ślizgowe łuków segmentowych wg KER-76/4.13

Podparcia sprężynowe kulkowe łuków segmentowych wg KER-76/4.28

Podparcia sprężynowe kulkowe łuków sgmentowych wg KER-76/4.28

Podparcia sprężynowe kulkowe łuków sgmentowych wg KER-76/4.28Share on Facebook

Posted in DIN 2605-1, Kolana stalowe, Zamocowania rurociągów.

Tagged with , , , , , , .kolana hamburskie, zwezki symetryczne, din 2605-1, marwil