Skip to content


Obróbka cieplna kolan łuków rurowych wykonanych wg KER-80/2.05

KER-80/2.05Obróbka plastyczna rur stalowych, której produktem finalnym są łuki rurowe o określonym promieniu gięcia ( R) wiąże się bardzo często z koniecznością podgrzania rury do temperatury pozwalającej na swobodne uzyskanie łuku giętego. Gięcie na giętarkach indukcyjnych prowadzi jednak zmiany właściwości fizyko-chemicznych stali, co może znacząco wpłynąć na jakość kolana giętego wg KER-80/2.05 lub zgodnie z wytycznymi dostarczonymi przez zamawiającego. Aby doprowadzić stal do stanu wyjściowego konieczne jest przeprowadzenie obróbki cieplnej. Poniżej zamieściliśmy krótkie charakterystyki poszczególnych rodzajów obróbki cieplnej. Wyżarzania wymagają między innymi takie gatunki stali jak 13CrMo4-5, 10CrMo9-10 , 15HM i inne.

 

wyżarzanie –  jest to cykl procesów cieplnych, które mają za zadanie doprowadzić obrabiany stop stali do stanu równowagi termodynamicznej. Na proces wyżarzania składają się trzy etapy: nagrzewanie, wygrzewanie oraz chłodzenie.

 

wyżarzanie ujednoradniające –  to proces polegający na nagrzaniu stali do temperatury zbliżonej do linii solidus*, a następnie jej wygrzewania w tej temperaturze do momentu, kiedy nastąpi wyrównanie składu chemicznego. Po wygrzaniu następuję chłodzenie elementu poddawanego wyżarzaniu.

 

wyżarzanie normalizujące –  w trakcie tego procesu stal jest podgrzewana do stanu austenitycznego, a więc do temperatury 30 – 40°C powyżej linii GSE po czym prowadzone jest swobodne studzenie na wolnym powietrzu, co ma na celu rozdrobnienie ziaren oraz ujednolicenie struktury.

 

wyżarzanie zupełne – proces ten ma na celu wytworzenie struktury zbliżonej do stanu równowagi. Pierwsza faza procesu polega na austenizowaniu stali w sposób podobny do tego, jak ma to miejsce w przypadku wyżarzania normalizującego a w dalszej kolejności odbywa się chłodzenie w piecu. Ma to na celu zmniejszenie twardości oraz prowadzi do redukcji naprężeń wewnętrznych. Studzenie w piecu prowadzi także do zwiększenia ciągliwości stali.

wyżarzanie odprężające – proces ten polega na nagrzaniu kolan giętych do temperatury poniżej Ac1 (zazwyczaj poniżej 650°C) a następnie wygrzewaniu ich i studzeniu. Ten rodzaj obróbki prowadzi do redukcji naprężeń wewnętrznych bez efektów ubocznych w postaci zmian strukturalnych. Często stosowanym wariantem tej obróbki jest wyżarzanie stabilizujące, które przeprowadzane jest w temperaturze poniżej 150°C aby zmniejszyć naprężenia własne. Możliwe jest także przeprowadzanie stabilizowania naturalnego, które przeprowadza się w temperaturze otoczenia przez długi czas.

Poniżej schemat procesu wyżarzania odprężającego Łuku gładkiego 90-32,0×5,0 R=80 13CrMo4-5 KER-80/2.05

 

 

 

 

 

 

* Solidus – linia lub powierzchnia na wykresie fazowym, na której kończy się przemiana cieczy w ciało stałe. Po jednej stronie tej linii znajduje się ciało stałe (kryształy soli lub metalu), a po drugiej dwie fazy: ciało stałe i roztwór nasycony (ciekły lub stały) względem składników fazy stałej. Solidus jest linią dla układów dwuskładnikowych, a powierzchnią dla układów trójskładnikowych.

 Share on Facebook

Posted in Kolana stalowe.

Tagged with , , , , , .kolana hamburskie, zwezki symetryczne, din 2605-1, marwil